Jaarlijkse activiteiten

  • Processie naar Handel
  • Bouw kerststal
  • Opening kerststal met lampionnenoptocht
  • Goede doelen kerststal collecte
  • Bedevaart naar Kevelaer
  • Overige activiteiten

Processie naar Handel

Van origine hielden veel regels van de Broederschap verband met haar rol in het kerkelijk leven. Veel van deze regels zijn verdwenen, maar de jaarlijkse processie op Hemelvaartsdag naar Handel wordt nog steeds door de Broederschap georganiseerd. 
Samen met Harmonie Excelsior en het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde (De Gruun Skut) vertrekt ’s morgens de stoet van broeders, bruidjes die de Mariakaars vervoeren, en andere deelnemers naar Handel. Samen met de priesters wacht het Sint Joris gilde (De Rooi Skut) de processiestoet op bij het begin van de bebouwde kom in Handel. Daarna gaat de gehele stoet met zwaaiende vendels terug naar het Processiepark in Handel alwaar de Heilige Mis wordt gevierd. Bij slecht weer is de Heilige Mis in de Kerk O.L.V. ten Hemelopneming van Handel.  

Bouw kerststal

Sinds 1999 wordt door de Broederschap op het terrein voor de Sint Janskerk elk jaar een kerststal geplaatst. 


In 2016 is de stal geheel vernieuwd en uitgebreid. Er werd een schetsontwerp gemaakt en het materiaal voor de bouw verzameld. Door een aantal leden werd de nieuwe stal ( als bouwpakket ) gerealiseerd. Jaarlijks wordt de kerststal door een grote groep leden begin december opgebouwd en na 3 Koningen weer afgebroken. De beelden en de bijbehorende aankleding zijn eveneens binnen de Onze Lieve Vrouwe Broederschap vervaardigd.

Bijzonder zijn de levende os, ezel en de schapen die in en bij de stal staan. Deze worden dagelijks verzorgd door de leden van de Broederschap. Zij zorgen er ook voor dat het geheel er schoon en netjes bij staat.

Opening kerststal met lampionnenoptocht

Bij de officiële opening van de kerststal wordt op zaterdagavond de traditionele lampionnenoptocht gehouden. Om 18.00 uur gaat vanaf de rotonde aan de Haageijk de nieuwe deken van de Broederschap met de ezel naar de kerststal. Alle kinderen die mee willen gaan krijgen een gratis lampion. 

 

In de maand december en tot Driekoningen op 6 januari is de kerststal dagelijks voor iedereen toegankelijk. Door middel van de knik-engel en de melkbus wordt geld ingezameld dat geheel beschikbaar wordt gesteld aan een goed doel.Goede doelen kerststal collecte

Gedurende de tijd dat de kerststal bezocht kan worden, kunnen bezoekers een donatie doen. Deze donaties komen in hun geheel ten goede aan een goed doel. Dit goede doel wordt door de Onze Vrouwe Broederschap vastgesteld en wordt voor twee opeenvolgende jaren gesteund.
Bij de kerststal wordt dit goede doel ook genoemd en wordt er achtergrondinformatie gegeven, zodat duidelijk is waarheen de donaties gaan. De gekozen doelen hebben altijd een duidelijke relatie met Gemert. Bijvoorbeeld doordat ze opgezet zijn door inwoners van de gemeente Gemert-Bakel of dat een inwoner vrijwilliger bij het project is.


Op deze manier hebben we al heel wat mooie projecten met hulp van de gulle gevers kunnen steunen.

Bedevaart naar Kevelaer

Op het einde van de twintigste eeuw is er een nieuwe activiteit gekomen voor de Onze Lieve Vrouwe Broederschap: de pelgrimstocht per auto voor de leden van de Zonnebloem. Alle leden worden gevraagd om in het begin van de maand augustus op een zondagmiddag leden van de Zonnebloem op te halen en met hen naar Kevelaer te rijden. Daar is alle gelegenheid om een kaars op te steken, een souvenir te kopen en wat te drinken op een terrasje. Om 15.00 uur is er een H. Mis in de kaarsenkapel door een priester van onze parochie. Natuurlijk worden er tijdens deze viering ook de traditionele Marialiedjes gezongen. Voor onze gasten, maar ook voor de Broeders, is dit een mooie spirituele bijeenkomst.


Na afloop staat er in de grote zaal van het Priesterhuis koffie, thee en heerlijke “Kuchen” op alle pelgrims te wachten. Druk pratend komt iedereen binnen, maar snel wordt het stil als iedereen aan het genieten is. Tegen 18.00 uur is het gehele gezelschap van +/- 100 personen  weer terug in Gemert met een heel goed gevoel! 

Overige activiteiten

Naast de reguliere activiteiten verricht de Onze Lieve Vrouwe Broederschap ook haar bijdrage bij activiteiten die rechtstreeks of indirect met het kerkelijk gebeuren van doen hebben.

Bijvoorbeeld het inhalen van een nieuwe priester of diaken in de parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel.

Of in de St. Janskerk de rol van gastheer vervullen tijdens openingstijden van de kerststal in de kerk en tijdens de jaarlijkse Kapellekestocht, op de laatste zondag van het jaar.