De Onze Lieve Vrouwe Broederschap van Gemert

Beste bezoeker van onze website, bedankt voor uw bezoek!  Met deze website willen wij u informeren over de Onze Lieve Vrouwe Broederschap van Gemert. 


De Onze Lieve Vrouwe Broederschap kent een lange en grote traditie. Het is de oudste vereniging van Gemert. De historie reikt meer dan vijf eeuwen terug. Door deze eeuwen heen heeft ze samen met het mooie dorp heel wat veranderingen meegemaakt. Wat altijd is gebleven, is de inzet voor de Gemertse gemeenschap. Daaraan ontleent zij haar bestaansrecht. 

Een aantal van onze tradities hebben deze eeuwen standgehouden. Andere gebruiken hebben plaatsgemaakt voor nieuwe tradities, die weer beter aansluiten bij de samenleving van nu.

Deze website is daar een goed voorbeeld van. De oudste vereniging van Gemert is nu ook in de digitale wereld vertegenwoordigd; we zijn eeuwenoud, maar blijven bij de tijd! 


Gemert, februari 2021
Peter Oostenbach

President sinds 2016