Historie

De wortels van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap van Gemert liggen in de late Middeleeuwen. Het is de oudste, nog steeds actieve vereniging van Gemert. Op korte afstand gevolgd door de beide gilden, het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde (De Gruun Skut) en het Sint Jorisgilde (De Rooi Skut).


Het exacte jaar van oprichting is vooralsnog niet exact te achterhalen.
In de door de Heemkundekring geschreven geschiedenis van de Gemertse Gilden: "Dor hedde de skut ” (1982) veronderstelden de auteurs al:

De Onze Lieve Vrouwe Broederschap is de oudste vereniging van Gemert!

Zij baseerden zich dit onder andere op een uit 1499 daterende vermelding van "De bruerscap van Onsser Vrouwen" in een Gemertse schepenakte. Zij vinden het zelfs aannemelijk dat 1464 (!) het jaar van oprichting is, aangezien toen het Maria-altaar gesticht werd in de kerk Sint Jans Onthoofding van Gemert (St. Janskerk).

Inmiddels zijn er nog andere geschriften opgedoken, die van haar activiteiten in Gemert vertellen. In Gemerts Heem van herfst 2017 wordt een tekst aangehaald, die schrijft over de stichting in 1471 van een zogenaamde “Gulde Misse”.  Voor de fundering (financiering) voor deze mis schenkt de stichter een akker op de Molenakker, waarvan de pacht afgedragen moet worden aan de dekens van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, die daarmee de geestelijke voor de mis betalen. Het is dus goed mogelijk dat deze "Gulde Misse" opgedragen werd bij het Maria-altaar in de kerk Sint Jans Onthoofding in Gemert.