Laatste Nieuws 2024

Boekpresentatie 


Zondag 17 maart 2024 was een bijzondere dag in de historie van de onze Lieve Vrouwe Broederschap!

Het was de dag dat het boek 'Eeuwenoud en bij de tijd'  over de Broederschap gepresenteerd werd. ’s Morgens werd door Simon van Wetten, de schrijver, en Peter Oostenbach, de president, het boek gepresenteerd tijdens het Heemkaffee in de heemkamer van de Heemkundekring.

Omdat de ruimte hier beperkt is tot 30 personen, werd ’s middags het programma nog eens herhaald bij Dientje. Hier waren ruim 80 personen aanwezig.

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Michiel van Veen. Ook de Parochie, beide Gilden, Harmonie Excelsior, het koor Les Chanteurs, het Herenkoor van de Sint Jan, Omroep Centraal TV en de VVV Gemert-Bakel kregen een present-exemplaar overhandigd als waardering voor de steun die de Broederschap van hen ontvangt.

Tijdens deze presentatie bleek al duidelijk dat er veel vraag is naar het boek, waarin ruim 550 jaar historie van de Broederschap en van Gemert samen komen.

Het boek is te bestellen à €19,50 bij:
VVV Gemert-Bakel
Heemkundekring Gemert

Prachtige opbrengst van collecte kerststal voor
Stichting De Wensboom

 

Eind november 2023 begon de Onze Lieve Vrouwe Broederschap met de opbouw van de kerststal, die tot begin januari 2024 bij de Sint Jans kerk is blijven staan.  De kerststal werd officieel geopend met de lampionnenoptocht op zaterdag 9 december. Ondanks het mindere weer liep een flinke stoet van (groot)ouders en kinderen mee. 


Alle dagen is de kerststal goed bezocht. Dit bleek ook uit de opbrengst van de collecte in de knikengel en melkbus en via de QR-code. Gezamenlijk kwamen deze giften tot het geweldige bedrag van   €1512,68
Dit bedrag werd tijdens de evaluatie-bijeenkomst op dinsdag 16 januari voor het tweede en daarom laatste jaar geschonken aan Stichting De Wensboom. Deze stichting zorgt ervoor dat de kinderen uit minder bedeelde gezinnen in Gemert-Bakel en Boekel met sinterklaas of kerstmis ook een cadeautje kunnen ontvangen. 


De Onze Lieve Vrouwe Broederschap van Gemert kijkt tevreden terug en bedankt alle vrijwilligers, sponsoren en vooral iedereen die een donatie gegeven heeft voor het goede doel.

 

Bijschrift bij foto:

Peter Oostenbach, President van de Broederschap, overhandigt de cheque aan Martine Feith en Chantal van Hout van Stichting De Wensboom.